• Toelichting
 • Aanmelden
 • Identificatie
 • Gegevens jeugdvakantie
 • Bewijsstukken
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Aanmelden

  Toelichting

  De toelage wordt berekend op basis van het aantal punten toegekend op de hieronder beschreven wijze. 
  Hierbij wordt jaarlijks aan een punt de waarde toegekend van het quotiënt van het beschikbaar krediet en het totaal aantal punten. 

  De jeugdvereniging krijgt voor de ingerichte jeugdvakantie het volgend aantal punten toegekend: 

  • 1 punt per 25 overnachtingen met een max. van 30 punten;
  • 10 punten wanneer blijkt dat het kamp op een degelijke manier werd voorbereid.

  De punten worden toegekend door een onafhankelijke kwaliteitscommissie samengesteld uit begeleiders uit het jeugdwerk.
  Beroep hiertegen kan ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.

  Dien deze aanvraag vóór 15 oktober in samen met de gevraagde bewijsstukken. 

  De jeugddienst legt de aanvraag voor advies voor aan de jeugdraad. 
  Nadien wordt de tussenkomst binnen de twee maanden uitbetaald.