• Toelichting
 • Aanmelden
 • Identificatie
 • Gegevens vereniging
 • Kadervorming
 • Kosten
 • Planning en organisatie
 • Eigen vorming
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Aanmelden

  Toelichting

  De erkende jeugdvereniging krijgt volgend aantal punten toegekend:

  Kwantitatieve gegevens

  1. Gegevens jeugdvereniging (max. 80 punten)
   • 1 punt per 3 leden en/of leiding (max. 50 punten)
   • 3 punten per begeleider die minimum 21 jaar oud is (max. 30 punten)

  2. Werking jeugdvereniging (max. 40 punten)
   • Jeugdverenigingen die gedurende het jaar een wekelijkse werking organiseren, krijgen 40 punten
   • Jeugdverenigingen die geen wekelijkse werking hebben, krijgen 1 punt per georganiseerde activiteit met een max. van 5 activiteiten per week en max. 40 punten in totaal

  3. Kadervorming (max. 50 punten)
   • 2 punten per begeleider die in het voorgaande werkingsjaar minstens 16 uur kadervorming volgde met een max. van 20 punten
   • 5 punten voor elke begeleider die in het bezit is van een attest animator
   • 6 punten voor elke begeleider die in het bezit is van een attest hoofdanimator
   • 7 punten voor elke actieve begeleider die in het bezit is van een attest instructeur
   • 8 punten voor elke actieve begeleider die in het bezit is van een attest hoofdanimator

  4. Werkingskosten (max. 40 punten)
   • 1 punt per 25 EUR aangetoonde uitgaven voor de aankoop van sport-, spel-, knutsel- en organisatiemateriaal voor het organiseren van de werking. Max. 40 punten
    Ook de huur van materiaal in het kader van een activiteit voor de leden binnen de eigen werking valt hieronder, alsook de aankoop van materiaal voor de organisatie van het kamp. 

  5. Verbruiks- en huisvestingskosten (max. 40 punten)
   • 1 punt per 25 EUR aangetoonde uitgaven voor energieverbruik (water, gas en elektriciteit), verzekering van gebouwen, huur van gebouwen. Max. 20punten

  Kwalitatieve gegevens

  1. Planning en organisatie (max. 60 punten)
   • 15 punten voor de organisatie van een plannings- of leidingsweekend
   • 25 punten voor de organisatie van leidingsvergaderingen, tenminsten 10 keer per werkingsjaar
   • 20 punten voor een eigen tijdschrift dat minstens 4 keer per werkjaar verschijnt of voor een geactualiseerde eigen website

  2. Eigen vorming (max. 20 punten)
   • 20 punten wanneer de vereniging een eigen vorming organiseerde.


  Dien deze aanvraag vóór 15 oktober in samen met de gevraagde bewijsstukken.

  • De jeugddienst verzamelt alle aanvragen en beoordeelt de aanvragen op basis van het reglement;
  • Op basis van de beoordeling van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens maakt de jeugddienst een toelagevoorstel op dat besproken wordt op het bestuur van de jeugdraad en vervolgens voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering van de Jeugdraad;
  • Bij positief advies van de Algemene Vergadering van de Jeugdraad wordt de toelage binnen de 2 maanden uitbetaald aan de vereniging.