• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens installatie
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat? 

  • Balansventilatie: bij balansventilatie wordt er evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar woon- en slaapkamers als er vervuilde lucht wordt afgevoerd vanuit de keuken, badkamer en toilet.
  • Balansventilatie met warmterecuperatie: de warmte van de afgevoerde vervuilde lucht wordt via een warmtewisselaar overgedragen op de toegevoerde verse buitenlucht. 
   Dit resulteert in een belangrijke energiebesparing.

  Voorwaarden:

  • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen;
  • Alle systemen van balansventilatie met warmterecuperatie komen voor de premie in aanmerking;
  • De installatie moet een minimum rendement van 78% hebben; 
  • Elke ruimte in de woning wordt geventileerd en is voorzien van mechanische aan- of afvoer;
  • De installatie moet aan de regels van goed vakmanschap beantwoorden;
  • Wanneer het systeem geplaatst wordt in een appartementsgebouw, kan elk appartement afzonderlijk een premie aanvragen, indien elke woongelegenheid zijn eigen systeem heeft;
  • Ontving de woning de voorbije 10 jaar een premie voor balansventilatie, dan kan u pas na 10 jaar de premie opnieuw aanvragen. 

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 5 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • Een scan of pdf van de factuur van minder dan 5 jaar oud, voor het plaatsen van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie (geen offerte) waarop het rendement vermeld staat;
  • Een foto van de installatie.

  Premiebedrag:

  • De premie bedraagt 20% van het factuurbedrag (incl. BTW en plaatsingskosten) met een maximum van € 500.

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening