• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens duurzaam gelabeld hout
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat? 

  • FSC-label: een FSC-label op een product toont aan dat dit product uit een verantwoord beheerd bos afkomstig is. 
   Enkel bedrijven die in het bezit zijn van een Chain of Custody-certificaat mogen hout(producten) met FSC-label verkopen. 
   FSC staat voor 'Forest Stewardship Council'. 
  • PEFC-label: een PEFC-label op een product toont aan dat dit product uit een verantwoord beheerd bos afkomstig is. 
   Enkel bedrijven die beschikken over een geldig PEFC-controleketencertificaat mogen het logo aanbrengen op producten. 
   PEFC staat voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'. 

  Voorwaarden:

  • Volgende constructies komen in aanmerking:
   - Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, gevelbeplanking en alle houten constructies die rechtstreeks een verbinding hebben en verankerd zijn met een gevel van de woning.
   - Binnenschrijnwerk: alle houtwerk binnen de woning, uitgezonderd meubelen.
   - Houten tuinconstructies: pergola, terras, afsluiting, carport, e.d.
     Tuinhuizen, sauna's, infraroodsauna's en speeltuigen komen niet in aanmerking.  
  • Vergunningsplichtige constructies dienen over de nodige vergunningen te beschikken.
  • Indien bij een eerste aanvraag geen aanspraak gemaakt kan worden op het maximum premiebedrag van €500, dan kunnen later op het jaar nog nieuwe aanvragen ingediend worden tot het maximum premiebedrag bereikt is. 
  • Wanneer het maximum premiebedrag van €500 bereikt is, kan de premie pas na 5 jaar weer aangevraagd worden. 
  • De totale kostprijs van het hout dient per aanvraag minimaal €250 te bedragen. Om aan dit minimumbedrag te komen, kunnen meerdere facturen in één aanvraag gecombineerd worden. 
  • Meerdere aanvragen per adres zijn mogelijk, zolang het maximumbedrag per 5 jaar gerespecteerd wordt (datum aanvraag geldt). 

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • Een scan of pdf van de factuur waarop het Chain of Custody (CoC) nummer van de leverancier is vermeld en of het om FSC- of PEFC-gelabelde producten gaat;
  • Kopie van het FSC- of PEFC-certificaat van de leverancier; 
  • Een foto van de houtconstructie;

  Premiebedrag:

  De premie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van €500.

  De premie geldt vanaf een minimum factuurbedrag van €250.
  Enkel kosten van het hout komen in aanmerking en dienen te worden aangetoond op de factuur. 

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening