• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens factuur
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat?

  Voor het weren van opstijgend grondvocht wordt een premie voorzien bij het onderkappen en het aanbrengen van een waterkerende laag of het injecteren met waterdichtende middelen. 

  Voorwaarden:

  • Volgende werken komen in aanmerking: 
   - het onderkappen en het aanbrengen van een waterkerende laag;
   - Het injecteren met waterdichtende middelen.
  • De werken moeten uitgevoerd worden door een erkende aannemer;
  • De factuur mag maximum 1 jaar oud zijn; 
  • De premie kan per woning of wooneenheid 1 keer om de 10 jaar toegekend worden. 

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • een scan of pdf van de factuur waarop afzonderlijk vermeld staat om welke werken het gaat (onderkappen of injecteren);
  • Een attest/verklaring van de aannemer of architect waaruit blijkt dat de gevels na verbouwing geen tekenen van opstijgend grondvocht vertonen of dat de nodige werken werden uitgevoerd dat aan het probleem van opstijgend grondvocht werd verholpen. 
   OF
   een garantiebewijs van de aannemer van minstens 10jaar;
  • een foto van voor en na de werken. 

  Premiebedrag:

  Deze premie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van €500.

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening