Wat is een klacht ?

  Kort samengevat: Er is sprake van een klacht wanneer een burger van oordeel is dat hij niet correct behandeld werd door de lokale overheid en dit meldt.

  “Niet correct”:
  1. een medewerker heeft een foutieve handeling of prestatie verricht.
  2. een medewerker heeft afgeweken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze.
  3. een medewerker heeft een handeling of prestatie niet uitgevoerd.

  "Handeling of prestatie”:
  1. de behandelingswijze van de medewerker.
  2. een termijn.
  3. een beslissing van de medewerker.

  Wat is zeker geen klacht ?

  • Vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities, bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen – worden niet aanvaard als klacht gezien dit behoort tot de dagdagelijkse werking van een gemeentebestuur.
   Meldingen kunnen eveneens aangevraagd worden via het digitaal loket. Deze komen automatisch toe op de correcte dienst waardoor de behandeling van uw melding vlotter kan verlopen. 
  • Gebeurtenissen of situaties die zich meer dan een jaar geleden afspeelden en waarbij geen initiatieven werden genomen door de klager.
  • Klachten waarvoor een formele beroepsprocedure voorzien is.
  • Klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is.