• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens laagenergiewoning
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat?

  • Energieprestatie of E-peil: de energieprestatie of E-peil is een maat voor het energieverbruik van een woning. 
   Het E-peil wordt beïnvloed door factoren als compact bouwen, thermisch isoleren, luchtdicht bouwen, ventileren, zonnewarmte benutten en een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water. 
   Het E-peil wordt uitgedrukt in een cijfer dat kleiner of gelijk moet zijn aan 20. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. 
  • Laagenergiewoning nieuwbouw: een woning waarbij zowel het thermisch als het elektrisch verbruik laag ligt. 
   Basisprincipes zijn goed isoleren, goed luchtdicht bouwen, ventileren met warmterecuperatie en zonnewarmte benutten. 
   Een laagenergiewoning heeft een E-peil lager of gelijk aan 20.
  • Laagenergiewoning verbouwing: een woning waarbij zowel het thermisch als het elektrisch verbruik laag ligt.
   Basisprincipes zijn goed isoleren, goed luchtdicht bouwen, ventileren met warmterecuperatie en zonnewarmte benutten. 
   Een verbouwde laagenergiewoning heeft een E-peil lager of gelijk aan 60.
  • Verbouwing: renovatie van een woning waarbij minstens 60% van de buitenmuren behouden blijft (met uitzondering van de gemeenschappelijke muren) en waarbij minstens 75% geïsoleerd wordt en de nodige installaties zoals balansventilatie vervangen/geïnstalleerd zijn. 

  Voorwaarden:

  • De premie is enkel voor particulieren;
  • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte en het daaruit voortvloeiende energieprestatiecertificaat;
  • De premie kan slecht eenmaal om de 10 jaar aangevraagd worden;
  • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie, superisolerend glas en warmtepompinstallaties.
   Indien één of meerdere premies reeds werden toegekend, worden de toegekende bedragen van het premiebedrag laagenergiewoningen in mindering gebracht.

  Regelgeving nieuwbouw:

  De premie is afhankelijk van het energieprestatiepeil (E-peil):

  • bij kleiner of gelijk aan E10 bedraagt de premie € 3.000
  • bij kleiner of gelijk aan E15 bedraagt de premie € 2.500
  • bij kleiner of gelijk aan E20 bedraagt de premie € 2.000

  Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 2.500 per woongelegenheid indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E25 bedraagt.

  Regelgeving verbouwing:

  De premie is afhankelijk van het energieprestatiecertificaat (E-peil):

  • bij kleiner of gelijk aan E50 bedraagt de premie € 4.000
  • bij kleiner of gelijk aan E55 bedraagt de premie € 3.500
  • bij kleiner of gelijk aan E60 bedraagt de premie € 3.000

  Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 2.000 per woongelegenheid indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E65 bedraagt.

  Verplichte bijlage nieuwbouw:

  • definitief EPB-verslag of EPC-attest van minder dan 1 jaar oud
  • Foto van de woning/appartement

  Verplichte bijlage verbouwing:

  • Energieprestatiecertificaat bouw;
  • Facturen van de aankoop en/of plaatsing van de isolatie (factuur mag maximum 5 jaar oud zijn);
  • Foto van de woning voor en na de werken.

  Afleverende dienst:

  Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening