Winterdienst

  Van wanneer tot wanneer loopt de winterdienst?
  De winterdienst loopt van 1 november tot 31 maart.
  Gedurende die periode staan onze medewerkers klaar om inspecties uit te voeren en/of om te gaan strooien.

  Waar strooit de gemeente en welke straten krijgen voorrang?
  Gemeente Beveren levert inspanningen om de lokale wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Daarbij wordt absolute prioriteit gegeven aan bruggen en hoofdassen. In tweede instantie worden veelgebruikte verzamelwegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Om dit te kunnen realiseren, is voor de 6 strooiwagens een optimale route uitgewerkt waar zij zich strikt aan dienen te houden om de voornaamste straten tijdig te kunnen ruimen of strooien. Het strooien van minder gebruikte wegen heeft weinig zin omdat het zout nauwelijks werkt als er weinig verkeer is. Voor de winterdienst zijn de straten in Beveren in verschillende zones ingedeeld. U kan deze zones raadplegen via het strooiplan wegen.

  Kan ik bijkomende straten doorgeven om te strooien?
  Onze diensten moeten zich aan een strikte planning houden om de belangrijkste straten en fietspaden vrij te maken.
  Daarom kunnen wij niet ingaan op individuele vragen.

  Worden fietspaden gestrooid?
  Ook het veilig maken van de fietspaden is een prioriteit voor onze winterdienst. Naast het strooien met zout maakt de gemeente sinds deze winter ook gebruik van pekel. Dit is een vorm van onzichtbaar, opgelost en vloeibaar zout dat beter blijft ‘plakken’ op de rijweg. Op pas aangelegde fietspaden in beton mag niet gestrooid worden omdat dit de betonkwaliteit schaadt. Daarom zullen we op deze plaatsen, waar mogelijk, met zand strooien. De fietspaden die worden gestrooid tijdens de winterdienst zijn te raadplegen via het strooiplan fietspaden.

  Wat met openbare plaatsen?
  Aan de inkom van openbare gebouwen, scholen, begraafplaatsen, kerken, bushaltes … doen de gemeentediensten er alles aan om deze veilig bereikbaar te houden. Hiervoor wordt met de kleine ruim- en strooimachine gewerkt of handmatig met schop, borstel en zout.

  Welke verplichting heb ik als inwoner van Beveren?
  Bij sneeuwval of ijzel bent u als inwoner van Beveren verplicht om het voetpad (of een verharde berm) sneeuw- en ijsvrij te maken. Let hierbij op dat u de sneeuw en ijs niet in de goten veegt. Daardoor kan het dooiwater niet wegvloeien van de rijbaan en zal het bij vriestemperaturen opnieuw aanvriezen en gladheid veroorzaken. De details van deze regelgeving kunt u ook raadplegen in het politiereglement.
  We roepen alle inwoners ook op om buren, familieleden of kennissen die moeilijk in staat zijn hun eigen voetpad sneeuw- en ijsvrij te krijgen, hierbij te helpen.

  Waar kan ik strooizout kopen? 
  Strooizout wordt te koop aangeboden in de meeste supermarkten.