Identificatie

    We vragen u hieronder uw rijksregisternummer in te vullen zodat u deze aanvraag verder kan opvolgen via uw persoonlijke internetpagina.

    We vragen u hieronder een e-mailadres in te vullen om u op de hoogte te houden van uw aanvraag. U ontvangt automatisch een e-mail wanneer u de PIN- en PUK-code kan afhalen. Wacht u langer dan 6 maanden, dan worden ze vernietigd en moet u een nieuwe aanvraag indienen.