Toelichting

  Subsidie voor kleine landschapselementen

  Wat?

  Kleine landschapselementen zijn groene structuren zoals een haag of een bomenrij die mee het zicht in het landschap bepalen. Zoals:

  Haag of haagkant
  Een haag of haagkant is een lijnvormige aanplant die door snoei in vorm wordt gehouden.

  Houtkant of houtwal
  Een houtkant of -wal is een strook grond die met bomen, struiken en kruiden begroeid is.

  Knotboom
  Een geknotte boom kan alleen staan in het landschap of in een bomenrij.

  Bomenrij
  Een lijnvormige opeenvolging van bomen van dezelfde soort, grootte en leeftijd.

  Hoogstamfruitboom
  Een aanplanting van minstens 10 hoogstammige fruitbomen die niet voor commerciële doeleinden gebruikt wordt.

  Poel
  Een put gevormd op natuurlijke wijze of door menselijke ingreep. Geen tuinvijvers.

  Griend
  Een hakhoutopstand van wilg of els (wijmenakker).

  Waarvoor krijg je subsidies?

  KLE

  Aanplant of aanleg

  Haag of haagkant

  € 0,5 per plant, min. 25 m

  Houtkant of houtwal

  € 0,5 per plant, min. 25 m

  Knotboom

  € 15 per stuk of € 2,5 per poot, min. 50 m

  Bomenrij

  € 15 per stuk of € 2,5 per poot, min. 50 m

  Hoogstamfruit

  € 15 per boom, min. 10 bomen

  Poel

  € 5 per m³ graafwerk, min. 40 m²

  Griend

  € 0,05 per m², min. 1000 m²

  Voorwaarden:

  • de aanvrager is eigenaar of gebruiker (mits toestemming van de eigenaar).
  • gelegen op grondgebied Beveren, in of grenzend aan de landelijke ruimte.
  • alle kleine landschapselementen die ecologisch waardevol zijn. De landschapselementen moeten uit inheems en streekeigen plantgoed bestaan.