• Akkoord

Akkoord

  Toelichting

  Wat?

  De gemeente Beveren verleent een subsidie aan de inwoner van de woning of de gebruiker van het gebouw:

  • waar één of meerdere succesvolle broedgevallen worden vastgesteld van huis-, gier- en/of boerenzwaluwen;
  • waar één of meerdere succesvolle broedgevallen worden vastgesteld in kunstnesten voor huis-, gier- en/of boerenzwaluwen.

  De subsidie bedraagt 20 EUR voor één nest, 30 EUR voor twee nesten en 40 EUR voor drie nesten of meer.
  De premie geldt enkel voor particulieren.

  Voorwaarden:

  • de nesten mogen ook na het broedseizoen niet verwijderd worden;
  • er mogen geen chemische insectenbestrijders gebruikt worden op de muren of plafond van de stallen waarin de nesten zich bevinden;
  • bij het schoonmaken van stallen of kroonlijsten moeten de nesten gespaard worden;
  • er moeten voldoende openingen worden voorzien om toegang voor zwaluwen mogelijk te maken;
  • er mogen geen lakverven gebruikt worden op muren en/of plafonds van stallen;
  • de nesten moeten voldoende beschermd worden tegen katten en andere rovers;
  • de nesten moeten minimaal 3 jaar behouden worden.

  Hoe aan te vragen?

  De subsidie moet worden aangevraagd in de periode van het broedseizoen (maanden april, mei, juni, juli).
  Aanvragen via het digitaal loket kunnen ingediend worden tussen 1 mei en 31 juli. 

  De aanvrager verleent door het indienen van de aanvraag het gemeentebestuur de toelating om de nesten te komen inspecteren.
  De controles gebeuren tussen 15 juni en 31 augustus nadat de zwaluwen hun nesten hebben bezet.