Toelichting

  Premie voor hemelwatergebruik

  Wat?

  Voor heel wat huishoudelijke toepassingen (spoelen van toiletten, sproeien van tuinen, schoonmaak, wassen van kledij, ...) is het mogelijk om hemelwater (of regenwater) te gebruiken.

  Voorwaarden:

  • Bestaande vergunde woningen
  • Woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en waarbij in de vergunning het installeren van een hemelwaterput niet werd verplicht
  • Appartementen, ongeacht hun oppervlakte
  • Nieuwbouw komt niet in aanmerking

  Hoe?

  • U vraagt de premie aan na de plaatsing van de hemelwaterput.
  • Facturen mogen maximum 5 jaar oud zijn.
  • Het keuringsverslag mag maximum 1 jaar oud zijn.
  • U kan uw aanvraag indienen via het digitale loket.

  Prijs?

  De premie bedraagt:

  • 1.250 euro voor eengezinswoningen
  • 200 euro per 1.000 liter voor appartementsblokken met een maximum van 5.000 euro per aanvraag. De premie dient te worden verdeeld onder de onderste bebouwde laag, met een maximum van 1.000 euro per woongelegenheid (met telkens minimum aansluiting van wc of wasmachine).
  • 200 euro per 1.000 liter voor gebouwen van openbaar nut met een maximum van 5.000 euro per aanvraag.

  Afleverende dienst:

  Stedenbouw