• Akkoord

Akkoord

  Toelichting

  Huursubsidie

  Inwoners van Beveren die op de wachtlijst staan om in Beveren een sociale woning te huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden een maandelijkse financiƫle tussenkomst krijgen voor de huurprijs van de woning die ze op de private markt huren in afwachting van een sociale woning.

  Voorwaarden?

  • De aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar in Beveren wonen.
  • De aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH).
  • De aanvrager moet zich bij de GMH voor minstens 2 deelgemeenten in Beveren opgeven.
  • De aanvrager of diens gezinsleden mogen geen woningen in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
  • De aanvrager mag geen woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
  • Het totale netto belastbaar gezinsinkomen mag op jaarbasis niet hoger zijn dan de inkomensgrenzen bepaald bij de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming in het stelsel van de ziekteverzekering.
  • Cumulatie met de huursubsidie van de Vlaamse overheid is niet toegelaten.

  Hoeveel bedraagt de subsidie?

  De huursubsidie bedraagt 25 % van de huidige huurprijs (van toepassing op 1 januari van het dienstjaar), met een maximum van 100 EUR per maand.

  Bij te voegen attesten?

  • bewijs van inschrijving als kandidaat-huurder bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting met vermelding van de inschrijvingsdatum en opgave van de gekozen deelgemeenten in Beveren (minimaal 2);
  • bewijs dat u uw huur drie opeenvolgende maanden voor de aanvraag tot het bekomen van de huursubsidie hebt betaald (bv. kopie rekeninguittreksel);
  • attest (max. 3 maanden oud) van uw ziekenfonds waaruit blijkt dat u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

  Hoe en wanneer aanvragen?

  Digitaal via dit formulier of analoog met het aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij het Sociaal Huis, bij de permanenties in de deelgemeenten of bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, Diederik van Beverenlaan 11 te Beveren.

  Voeg de gevraagde documenten bij je aanvraag en bezorg de aanvraag aan het Sociaal Huis.
  De huursubsidie moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.