Toelichting

  Premie voor laagenergiewoningen (overgangsmaatregel)

  Aanvragen voor nieuwbouw laagenergiewoningen/-appartementen die een aankoopakte (verleden bij de notaris, GEEN compromis) vóór ingangsdatum van dit reglement (1/7/2016) kunnen voorleggen, komen in aanmerking voor het voorgaand premiereglement.
  Dit premiereglement gaat als volgt:
   

  Regelgeving:

  De premie bedraagt € 4000, € 3000 of € 2000 voor woningen en € 2000 voor appartementen. Deze premie is afhankelijk van de energieprestatie (E-waarde) en de isolatiewaarden (K-waarde):

  • € 4000 bij kleiner of gelijk aan E30 en K15
  • € 3000 bij kleiner of gelijk aan E40 en K25
  • € 2000 bij kleiner of gelijk aan E50 en K30
    

  Voorwaarden:

  • de grond of woning moet aangekocht zijn voor 1/7/2016.
  • de premie is enkel voor particulieren
  • de aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte en het daaruit voortvloeiende energieprestatiecertificaat
  • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie en superisolerend glas
  • fotovoltaïsche zonnepanelen tellen niet mee in de berekening van het E-peil
    

  Verplichte bijlagen:

  • definitief EPB-attest van maximum 1 jaar oud
  • Foto van de woning/appartement
  • kopie van de aankoopakte
    

  Afleverende dienst:

  Stedenbouw en ruimtelijke ordening