Toelichting

  Premie voor laagenergiewoningen

  Voorwaarden:

  • de premie is enkel voor particulieren
  • de aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte en het daaruit voortvloeiende energieprestatiecertificaat
  • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie en superisolerend glas
    

  Regelgeving nieuwbouw:

  De premie is afhankelijk van het energieprestatiepeil (E-peil):

  • bij kleiner of gelijk aan E30 bedraagt de premie € 2.500
  • bij kleiner of gelijk aan E35 bedraagt de premie € 2.000
  • bij kleiner of gelijk aan E40 bedraagt de premie € 1.500

  Er kan nog een supplement worden verkregen wanneer er aan volgende isolatiewaarden (K-waarde) voldaan wordt:

  • bij kleiner of gelijk aan K20 bedraagt het supplement € 1.500
  • bij kleiner of gelijk aan K25 bedraagt het supplement € 1.000
  • bij kleiner of gelijk aan K30 bedraagt het supplement € 500

  Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 2.000 per woongegelenheid indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E40 bedraagt.

  Regelgeving verbouwing:

  De premie is afhankelijk van het energieprestatiecertificaat (E-peil):

  • bij kleiner of gelijk aan E60 bedraagt de premie € 3.750
  • bij kleiner of gelijk aan E65 bedraagt de premie € 3.000
  • bij kleiner of gelijk aan E70 bedraagt de premie € 2.250

  Er kan bij verbouwing GEEN supplement verkregen worden voor isolatiewaarden (K-waarde).

  Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 1.500 per woongelegenheid indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E70 bedraagt.
   

  Verplichte bijlage nieuwbouw:

  • definitief EPB-verslag van minder dan 1 jaar oud
  • Foto van de woning/appartement

  Verplichte bijlage verbouwing:

  • energieprestatiecertificaat bouw
  • facturen van de aankoop en/of plaatsing van de isolatie
  • foto van de woning voor en na de werken
    

  Afleverende dienst:

  Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening