• Toelichting
 • Identificatie
 • Bijlagen
 • Verklaring op eer
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Identificatie

  Toelichting

  Teruggave gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing

  Inwoners die 65 jaar of ouder zijn en geen beroepsactiviteit hebben, kunnen in aanmerking komen voor een teruggave van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.
  Bij gehuwden of samenwonenden moeten beide personen aan de voorwaarden voldoen.

  Hoeveel bedraagt de premie?

  • maximaal 125 EUR bij een kadastraal inkomen tot 744 EUR
  • maximaal 100 EUR bij kadastraal inkomen tussen 745 en 850 EUR

  Bij te voegen attesten?

  • het originele aanslagbiljet onroerende voorheffing en het betaalbewijs ervan

  Let op!

  De aanvraag tot teruggave moet uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst ingediend worden.