Toelichting

  Vrijetijdspas

  De vrijetijdspas geeft mensen die het financieel moeilijk hebben een financiële tegemoetkoming om ervoor te zorgen dat ze toch kunnen deelnemen aan het culturele, sportieve en recreatieve aanbod in Beveren.

  Voor wie?

  Voor inwoners van Beveren en mensen die langdurig in een sociale voorziening in Beveren verblijven, die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en slechts 1 onroerend goed bezitten: de eigen woning met een kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) dat niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 EUR per kind ten laste.
  Wie niet voldoet aan deze voorwaarde, maar het financieel moeilijk heeft, kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis.
  Na sociaal onderzoek krijgt u al dan niet een vrijetijdspas.

  Ieder lid van het gezin dat ten laste is en op hetzelfde adres woont, heeft ook recht op een vrijetijdspas.

  Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

  De kortingen die u krijgt met een vrijetijdspas zijn beperkt tot 200 EUR per persoon per jaar.
  Op de vrijetijdspas is plaats voorzien om de kortingen te noteren. Zo kunt u (en de deelnemende verenigingen) goed opvolgen wanneer u aan de limiet zit.
  Let wel, u moet niet alleen uw vrijetijdspas, maar ook een identiteitsbewijs met foto voorleggen om te kunnen genieten van het voordeeltarief.

  Waar kunt u met de vrijetijdspas terecht?

  • U kunt met de vrijetijdspas terecht bij verschillende organisatie, zoals bijvoorbeeld: Cultuurcentrum Ter Vesten, Zwembad Kriekeputte Kieldrecht, Vakantietoppers, ijspiste, Kunstacademie Beveren, LAGO Beveren De Meerminnen, Speelpleinwerking Bartje, Brede school, activiteiten aangeboden door de sportdienst en verschillende sociaal-culturele, jeugd- of sportverenigingen.

  Hoe aanvragen?

  De vrijetijdspas vraagt u aan bij het Sociaal Huis Beveren of digitaal via dit formulier. 
  De vrijetijdspas moet  jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.