• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens superisolerend glas
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat? 

  • U-waarde: deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. 
   Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies, en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   U-waarde wordt ook wel K-waarde genoemd. 
  • Globale U-waarde: deze waarde houdt rekening met zowel de U-waarden van de beglazing als van de raamprofielen.
  • R-waarde: deze waarde geeft aan hoe goed een materiaal de warmte tegenhoudt, en wordt uitgedrukt in W/m²K. 
   De warmteweerstand van een wand, is de som van de weerstanden van alle materialen waaruit deze wand is opgebouwd.
   Hoe groter de R-waarde, hoe beter de isolatie van de wand. 

  Voorwaarden:

  • De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen;
  • De premie is van toepassing voor verbouwingen en niet voor nieuwbouw;
  • Het superisolerend glas dient te zijn geplaatst door een erkend aannemer; 
  • Aan de beide en afzonderlijke U-waarden van zowel beglazing als raamprofielen dient voldaan te worden:
   - voor beglazing: max. 0,70 W/m²K
   - voor de raamprofielen: max. 2,20 W/m²K
  • De premie is niet van toepassing op veranda's;
  • De premie kan meermaals aangevraagd worden tot het maximum premiebedrag bereikt is.
   Wanneer het maximum premiebedrag bereikt is, kan de premie pas na 10 jaar opnieuw aangevraagd worden. 

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • Een scan of pdf van de factuur (geen offerte en max. 1 jaar oud) voor het plaatsen van superisolerend glas + raamkader waarop beide U-waarden en de oppervlakte van het geplaatst glas afzonderlijk vermeld staan. 
  • Een foto van de woning voor en na de werken.

  Premiebedrag:

  De premie bedraagt € 20 per m² geplaatst glas met een maximum van € 1.000.

  Per woning kan slechts eenmaal de maximum premie toegekend worden.
  Meerdere aanvragen zijn slechts mogelijk tot het totale maximale premiebedrag van € 1.000 is bereikt.

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening