• Toelichting
 • Registreren
 • Verhuuradres
 • Aanvraag
 • Contract
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Toelichting

  Wat? 

  • SVK: Sociaal Verhuurkantoor
  • Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan personen die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te huren.
   Het SVK Waasland treedt op als hoofdhuurder. 

  Voorwaarden:

  • De premie kan, per wooneenheid, aangevraagd worden bij de afsluiting van een nieuw contract met het SVK;
  • In geval er meerdere wooneenheden in één gebouw verhuurd worden aan het SVK, kan maximaal voor 1/3e van de woongelegenheden deze premie aangevraagd en toegekend worden.
   Dit is niet van toepassing wanneer elk apartement een andere eigenaar heeft;
  • Bij de eerste aanvraag (deel 1) van de premie, mag het contract maximum 6 maand oud zijn;
  • Enkel contracten die afgesloten zijn met het SVK na inwerkingtreding van dit reglement komen in aanmerking;
  • De premie kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar van de wooneenheid. In geval van meerdere eigenaars, kan de premie slechts 1 maal aangevraagd en toegekend worden;
  • De premie kan, na 9 jaar, bij afsluiting van een nieuw contract opnieuw aangevraagd worden.
   Dit is niet van toepassing indien het contract stilzwijgend verlengd wordt;
  • Indien het contract met het SVK verbroken wordt, moet een deel van het premiebedrag terugbetaald worden.
   Het bedrag dat terugbetaald moet worden, is afhankelijk van wanneer het contract stopgezet wordt.
   De terugbetaling wordt als volgt berekend:
   3 jaar – X = Y
   Y x (A of B) = Z euro

   Waarbij:
   3 jaar = 36 maanden
   X = het aantal maanden dat de woongelegenheid verhuurd is aan het SVK
   Y = het aantal maanden dat de huurovereenkomst normaal gezien nog zou lopen bij het SVK (te rekenen tot uiterlijk 36 maanden)
   Z = het bedrag dat moet terugbetaald worden aan het gemeentebestuur
   A = 83,33 euro (bij stopzetting in de eerste 3 jaar)
   B = 27,77 euro (bij stopzetting in het tweede en derde blokje van 3 jaar)

  Verplichte bijlage

  • Bij de eerste aanvraag:
   - het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier;
   - een scan of pdf van het volledig ingevuld en door beide partijen ondertekende contract dat is afgesloten met het sociaal verhuurkantoor voor een periode van 9 achtereenvolgende jaren;

  • Bij de tweede en derde aanvraag:
   - het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier.

  Premiebedrag:

  • De premie bedraagt in totaal 5000 euro en wordt toegekend in 3 delen (3 aanvraagmomenten):
   - Bij het afsluiten van een contract, van minstens 9 jaar bij het sociaal verhuurkantoor, bedraagt de premie 3000 euro;
   - Na 3 jaar (maw 3 jaar na afsluiten contract), bedraagt de premie 1000 euro;
   - Na nog eens 3 jaar (maw 6 jaar na afsluiten contract), bedraagt de premie 1000 euro;

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening