• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens gevelrenovatie
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat? 

  • Elke gevel gericht op de voorliggende weg, met uitzondering van garagewegen of voetwegen;
  • Alle voorgevels die minimum 40 jaar oud zijn en enkel voor woonpanden; 
  • Elke voorgevel komt in aanmerking zowel gesloten, halfopen en open bebouwing. 

  Voorwaarden:

  • Bij het indienen van de aanvraag moet de volledige voorgevel vochtvrij zijn of voldoende maatregelen dienen getroffen zijn om de vochtproblemen op te lossen; 
  • Bij een meergezinswoning dient de gevelrenovatie gevraagd in zijn totaliteit in een homogene uitvoeringswijze (dezelfde materialen). 
   Zo zal bv. een voorgevelrenovatie van een appartementsgebouw met drie woongelegenheden enkel aangevraagd kunnen worden door de syndicus;
  • Indien blijkt dat voor de uitvoering van de werken ook een stedenbouwkundige vergunning vereist is, dient deze vergunning ook bekomen zoniet kan er geen gevelrenovatiepremie worden uitbetaald;
  • Enkel bij een volledige gevelrenovatie, alleen de voorgevel op het gelijkvloers en de verdieping wordt niet betoelaagd;
  • De gevelrenovatie kan bestaan uit:
   - een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metselen en de vereiste spouwmuurisolatie aanbrengen;
   - een gevelbepleistering aanbrengen al dan niet gecombineerd met een buitenisolatiesysteem;
   - het aanbrengen van een degelijke beplanking (vb. stroken in duurzaam volhout of andere bouwfysisch en architectonische geschikte materialen);
   - het voegwerk van de woning vernieuwen (uitslijpen en opnieuw invoegen) verplicht gecombineerd met een gevelreiniging. De gevelreiniging mag het reinigen onder hoge druk inhouden. 
   - het volledig zandstralen of chemisch reiningen van de voorgevel. Als de voegen uitgesloten zijn moeten deze opnieuw uitgeslepen en gevoegd worden;
   - het (her)schilderen van een voorgevel; 
  • De kosten voor het aanbrengen van een nieuwe dakgoot als bijkomende kost op de gevelrenovatie mag bij de kosten gevoegd worden. 
   Het bekleden van de bestaande dakgoot met planchetten wordt niet betoelaagd. 
   Het is de bedoeling om lekke dakgoten of versleten dakgoten volledig te vernieuwen om te beletten dat een vernieuwde voorgevel met vochtproblemen zou blijven zitten;
  • Minimum voor te leggen facturen met een bedrag van €2000 (de kostprijs van het schrijnwerk en glas is niet inbegrepen in dat bedrag);
  • Worden niet betoelaagd: voorzetplaketten, bitumineuze materialen, plastieken planchetten e.d.;
  • De premie kan per woning of wooneenheid eenmalig om de 10 jaar aangevraagd worden. 

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • een scan of pdf van de factuur waarop afzonderlijk vermeld staat om welke werken het gaat (zandstralen, voegen, schilderen, bezetten) en of er isolatiemateriaal is aangebracht.
   Uit de factuur moet duidelijk blijken welke uitgaven er voor de voorgevel zijn (andere gevels komen niet in aanmerking);
  • een foto van voor en na de werken van de gerenoveerde voorgevel. 

  Premiebedrag:

  • Ingeval van bezetten of schilderen bedraagt de premie 25% van het factuurbedrag met een maximum van €500.
  • Ingeval van zandstralen of opnieuw voegen bedraagt de premie 25% van het factuurbedrag met een maximum van €1000.
  • Ingeval van het verwijderen van de bestaande gevel en het oprichten van een nieuwe, quasi identieke, gevel bedraagt de premie 25% van het factuurbedrag met een maximum van €2000.
  • Voor geklasseerde gevels, gevels van woningen die op de inventaris staan en gevels die deel uitmaken van een waardevol en harmonieus geheel (cfr. definitie verordening) bedraagt de premie 80% van het factuurbedrag met een maximum van €5000.

  • Als de voorgevel ook bijkomend geïsoleerd wordt, wordt het maximum premiebedrag verhoogd.
   Bij isolatie langs de buitenzijde met €500, bij isolatie langs de binnenzijde met €1000.

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening