• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens installatie
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Toelichting

  Wat? 

  • Een warmtepomp verwarmt een ruimte en kan eventueel ook voor sanitair warm water zorgen. 
   Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie.
   De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. 
  • Een warmtepompboiler zorgt enkel voor sanitair warm water. 

  Voorwaarden:

  • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen; 
  • alle systemen van warmtepompinstallatie (geothermisch, lucht-water, hybride lucht-warmte en lucht-lucht) komen voor de premie in aanmerking;
  • deze premie kan per woning of wooneenheid 1 keer om de 10 jaar toegekend worden; 
  • de warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
   Om een premie te krijgen moet u kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor warmtepompen of ondiepe geothermische systemen. 
   Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. 
   Het certificeringsnummer van de aannemer moet op de factuur vermeld worden;
  • de eindfactuur mag maximum 1 jaar oud zijn; 
  • de premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp;
  • de premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler enkel dient om sanitair water op te warmen;
  • de warmtepomp moet een energielabel hebben van minstens: 
   • voor een geothermische warmtepomp: A++
   • voor een lucht-waterwarmtepomp, een hybride lucht-waterwarmtepomp en een lucht-luchtwarmtepomp: A+

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier; 
  • een scan of pdf van alle facturen van max. 1 jaar oud (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de warmtepomp, met daarop vermelding van: 
   • het merk en type;
   • het compressorvermogen of het geïnstalleerd gasvermogen;
   • de COP;
   • de datum waarop de warmtepomp werd geïnstalleerd. 
  • een scan of pdf van een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend;
  • een scan of pdf van het rapport van de technische controle door het installatiebedrijf;
  • een foto van de installatie. 

  Premiebedrag:

  • De premie bedraagt maximaal 20% van de factuur.
  • Per woning of wooneenheid is er een premie van: 
   • € 2.000 voor een geothermische warmtepomp;
   • € 750 voor een lucht-waterwarmtepomp;
   • € 400 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp; 
   • €150 voor een lucht-luchtwarmtepomp
  • Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid. 

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening