• Toelichting
 • Registreren
 • Installatieadres
 • Gegevens verharding
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Overzicht
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Toelichting

  Wat? 

  • Waterdoorlatende verharding: alle soorten verhardingsmaterialen die door een bepaalde permeabiliteit (= doorlaatbaarheid of doordringbaarheid) een waterdoorlatend vermogen hebben, inclusief de onderbouw van de verharding.
   Voorbeelden: waterdoorlatende klinkers, dolomiet, grind, grasdallen, houtsnippers, verharding met brede voegen,...

  Voorwaarden:

  • Een premie voor het vervangen van niet waterdoorlatende verharding door waterdoorlatende verharding wordt toegekend aan: 
   • eengezinswoningen
   • meergezinswoningen
  • Volgende verhardingen komen in aanmerking voor de premie:
   • Verharding binnen een straal van 30 meter van de vergunde woning;
   • Vergunde, en uitgevoerde, niet-waterdoorlatende verharding vervangen door waterdoorlatende verharding;
   • Van vergunning vrijgestelde (strikt noodzakelijke toegangen én 80m² terrassen, ed) niet-waterdoorlatende verharding vervangen door waterdoorlatende verharding.
  • Alle soorten verhardingsmaterialen die door een bepaalde permeabiliteit een waterdoorlatend vermogen hebben, komen in aanmerking voor de premie;
  • Indien bij een eerste aanvraag geen aanspraak gemaakt kan worden op het maximum premiebedrag van € 1500, dan kunnen later op het jaar nog nieuwe aanvragen ingediend worden tot het maximum premiebedrag bereikt is. 

  Wanneer het maximum premiebedrag van € 1500 bereikt is, kan de premie pas na 10 jaar opnieuw worden aangevraagd. 

  Hoe? 

  U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitaal loket. 

  De digitale premieaanvraag is uitsluitend geldig als het aanvraagdossier het volgende bevat: 

  • het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier; 
  • een scan of pdf van alle facturen van max. 1 jaar oud (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur);
  • een foto van voor en na de werken; 
  • een schematische voorstelling van de opbouw van de waterdoorlatende verharding.

  Premiebedrag:

  • De premie bedraagt € 20 per m² waterdoorlatende verharding die wordt aangelegd. 
  • De premie bedraagt maximum € 1500.

  Afleverende dienst:

  Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening