• Toelichting
 • Aanmelden
 • Identificatie
 • Leeftijd en mutualiteit
 • Bijlagen
 • Akkoord
 • Uw aanvraag
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Aanmelden

  Toelichting

  Zorgpremie kind

  Voor wie?

  Inwoners tot de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het dienstjaar  ingeschreven zijn in onze gemeente en beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van:

  • ofwel minstens 4 punten in pijler 1 en maximum 17 punten in de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal voor bijkomende kinderbijslag;
  • ofwel minstens 9 punten en maximum 17 punten in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal voor bijkomende kinderbijslag;
  • ofwel minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal, maar die omwille van bepaalde redenen uitgesloten zijn van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

  Bedrag

  De zorgpremie-kind bedraagt 316 EUR per jaar.
  Dit bedrag wordt uitbetaald per kwartaal, d.w.z. 79 EUR per kwartaal.

  Hoe aanvragen

  Heel het jaar door aan te vragen bij het Sociaal Huis of digitaal via dit formulier.  
  De toekenning van de premie gebeurt op de datum van indicatiestelling van BELRai-Score of begindatum erkenning FOD.

  Opgelet!

  De zorgpremie-kind kan niet gecumuleerd worden met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
  De aanvraag blijft geldig voor de duur van het voorgelegde attest.