• Toelichting
 • Aanmelden
 • Identificatie
 • Leeftijd en mutualiteit
 • Bijlagen volwassene
 • Akkoord
 • Uw aanvraag
 • Verzenden

Toelichting

Volgende: Aanmelden

  Toelichting

  Zorgpremie volwassenen

  Voor wie?

  Inwoners vanaf de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in onze gemeente en beschikken over:

  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van minstens 12 en maximaal 14 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming;
  • ofwel beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben vanaf 15 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming, maar zijn uitgesloten van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vb. mensen in een voorziening);
  • ofwel beschikken over een attest van de BEL-profielschaal in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van minimaal 30 en maximaal 34 punten.
  • ofwel beschikken over een attest van BELrai, gescoord door een erkend indicatiesteller in het kader van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van:
  • Score 12/30 voor de hele BelRAI Screener en geen 6/12 of meer op ADL/IADL
  • Score 5/12 voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Screener
  • Score 3 óf 4/6 op de module Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Screener én geen 6/12 of meer op ADL & IADL.

  Bedrag

  De zorgpremie-volwassene bedraagt 816 EUR per jaar.
  Dit bedrag wordt uitbetaald per kwartaal, d.w.z. 204 EUR per kwartaal.

  Hoe aanvragen

  Heel het jaar door aan te vragen bij het Sociaal Huis of digitaal via dit formulier. 
  De toekenning van de premie gebeurt op de datum van indicatiestelling van BELRai-Score of begindatum erkenning FOD.

  Opgelet!

  De zorgpremie-volwassenen kan niet gecumuleerd worden met  het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
  De aanvraag blijft geldig voor de duur van het voorgelegde attest.
  Een attest met een BEL-score blijft maximaal 3 jaar geldig vanaf de datum van scoring.