Toelichting
Registreren
Installatieadres
Gegevens laagenergiewoning
Bijlagen
Overzicht
Verzenden

Toelichting

Volgende: Registreren

  Wat?

  • Overgangsmaatregel: enkel aanvragen voor nieuwbouw laagenergiewoningen/appartementen die een aankoopakte (verleden bij de notaris, geen compromis) voor ingangsdatum van dit reglement kunnen voorleggen, komen in aanmerking voor de overgangsmaatregel. 
  • Energieprestatie of E-peil: de energieprestatie of E-peil is een maat voor het energieverbruik van een woning. 
   Het E-peil wordt beïnvloed door factoren als compact bouwen, thermisch isoleren, luchtdicht bouwen, ventileren, zonnewarmte benutten en een hoog renderende installatie plaatsen voor verwarming en warm water. 
   Het E-peil wordt uitgedrukt in een cijfer dat kleiner of gelijk moet zijn aan 40. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. 
  • K-peil: geeft de globale isolatie van een woning weer. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het huis geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. 
  • Laagenergiewoning nieuwbouw: een woning waarbij zowel het thermisch als het elektrisch verbruik laag ligt. 
   Basisprincipes zijn goed isoleren, goed luchtdicht bouwen, ventileren met warmterecuperatie en zonnewarmte benutten. 
   Een laagenergiewoning heeft een E-peil lager of gelijk aan 40 en een K-peil lager of gelijk aan 30.

  Voorwaarden:

  • Enkel aanvragen voor nieuwbouw laagenergiewoningen/appartementen die een aankoopakte (verleden bij de notaris, geen compromis) voor ingangsdatum van dit reglement kunnen voorleggen, komen in aanmerking voor de overgangsmaatregel. 
  • de premie is enkel voor particulieren
  • de aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte en het daaruit voortvloeiende energieprestatiecertificaat
  • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie, superisolerend glas en warmtepompinstallaties.
   Indien één of meerdere premies reeds werden toegekend, worden de toegekende bedragen van het premiebedrag laagenergiewoningen in mindering gebracht.

  Regelgeving:

  De premie is afhankelijk van het energieprestatiepeil (E-peil):

  • bij kleiner of gelijk aan E30 bedraagt de premie € 2.500
  • bij kleiner of gelijk aan E35 bedraagt de premie € 2.000
  • bij kleiner of gelijk aan E40 bedraagt de premie € 1.500

  Er kan nog een supplement worden verkregen wanneer er aan volgende isolatiewaarden (K-waarde) voldaan wordt:

  • bij kleiner of gelijk aan K20 bedraagt het supplement € 1.500
  • bij kleiner of gelijk aan K25 bedraagt het supplement € 1.000
  • bij kleiner of gelijk aan K30 bedraagt het supplement € 500

  Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van € 2.000 per woongelegenheid indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E40 bedraagt.

  Verplichte bijlage:

  • Kopie van de aankoopakte (gedateerd voor ingangsdatum premiereglement)
  • definitief EPB-verslag van minder dan 1 jaar oud
  • Foto van de woning/appartement

  Afleverende dienst:

  Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening