Toelichting

  Premie voor balansventilatie met warmterecuperatie

  Wat?

  Bij balansventilatie wordt er evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar woon- en slaapkamers als er vervuilde lucht wordt afgevoerd vanuit de keuken, badkamer en toilet.

  De warmte van de afgevoerde vervuilde lucht wordt via een warmtewisselaar overgedragen op de toegevoerde verse buitenlucht. Dit resulteert in een belangrijke energiebesparing.

  Voorwaarden:

  • De installatie moet een minimumrendement van 78 % hebben.
  • Elke ruimte in de woning moet worden geventileerd en voorzien zijn van mechanische aan- of afvoer.
  • Wanneer het systeem geplaatst wordt in appartementsgebouwen, kan elk appartement afzonderlijk een premie aanvragen op voorwaarde dat elke woongelegenheid zijn eigen systeem heeft.
  • Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een laagenergiewoning.
  • Particuliere woningen en appartementen komen in aanmerking.

  Hoe?

  U kan uw aanvraag tot 1 jaar na factuurdatum indienen via het digitale loket.

  Regelgeving:

  De subsidie bedraagt 20% van de factuur (inclusief BTW en plaatsingskosten) met een maximum van € 500.

  Afleverende dienst:

  Stedenbouw